Profil spoločnostiHistória kávyAkcie a novinkyProduktySlužbyKontakt

Služby

Súčasné tendencie na trhu určujú čím ďalej tým viac sa orientovať na konkrétneho odberateľa a realistického prístupu k možnostiam zviditeľniť sa. Cieľom tejto aktivity je ponúknuť menším výrobcom a odberateľom propagovať svoje výrobky alebo produkty na Slovenskom trhu.
Rozsah služby spočíva v tom, že pre konkrétneho odberateľa dodáme kávu balenú podľa jeho potrieb. Kvalitu kávy, obal, množstvo a reklamný popis určuje zákazník. Takto vyrobená káva s vlastným logom Vám získa oveľa viac zákazníkov ako obyčajný reklamný predmet.
Zanedbateľné nie je ani to, že takáto forma reklamného predmetu sa tiež uplatňuje ako daňový náklad.
Na základe doterajších skúseností dokážeme zvoliť individuálny pristúp ku každému zákazníkovi. Pomáhame v zmene jeho správania, zmene návykov a pohľadu na reklamu a propagáciu jeho firmy. Ak pochopí podstatu reklamného predmetu, ktorý dokáže pôsobiť na zákazníka nielen formou grafiky loga ale aj prostredníctvom chuti a vône, tak ocení aj prínos netradičnej formy propagácie svojej firmy. Uvedomelé firmy používajú túto formu propagácie aj pri odmeňovaní svojich zamestnancov, pretože pero a podobné predmety už málokto ocení.